Klávesové zkratky pro Photoshop

Moje databáze klávesových zkratek pro Photoshop. Uršitě najdete na www tisíce jiných obsáhlejších stránek, ale tahle databáze je prvotně určena pro mě abych je měl při sobě kdekoliv!

Alt + Ctrl+Shift+E - kopie vrstvy (obsahuje všechny úpravy)
Ctrl + Shift + A  -Camera Raw
Ctrl + D - Zruší výběr
Ctrl + J - Kopie vrstvy
[ ] - Měmí velikost štětců
Ctrl + I - Inverze barvy, masky
Ctrl + R+ Alt - Zpřesnněí masky
   ----  B - Zpřesnění masky na černém pozadí
Ctrl + T - Transformace, přesun objektů
Shift + F5 - Vyplnění podle obsahu
R+ myš - Natočení pracovní plochy (plátna)

2020-12-03 | Jiří Hejda

Komentáře


Jméno

Copyright © 2019 Jiří Hejda admin

Zpět nahorup